Title Image

Human Resources

P&I / Human Resources

esf

Loopbaaninvestering @ P&I

Dit project en deze aanvraag zijn tot stand gekomen vanuit het verlangen van het management om een beleid, op lange termijn uit te werken. Het doel daarvan is om onze medewerkers een boeiende, meer actieve en meer stimulerende, en duurzame jobs te kunnen aanbieden.
Kijken we op het niveau van onze core business dan zien we dat we als organisatie steeds meer kennis, expertise en ervaring opbouwen, en dat we als gevolg daarvan een gestage groei hebben kunnen blijven neerzetten tot op vandaag. Kijken we echter op het niveau van onze medewerkers, en ons HR-beleid, dan moeten we vaststellen dat deze groei, deze positieve ontwikkeling, deze verbetering, etc,… hier niet te zien is. Vanuit het management willen we hier niet langer de ogen voor sluiten, en willen we onze medewerkers dezelfde groei- en toekomstmogelijkheden bieden in de vorm van duurzame loopbanen. Om dat te kunnen realiseren hebben we een plan van aanpak uitgewerkt dat we via dit project willen uitwerken en dat enerzijds focust op het uitwerken van de belangrijkste bouwstenen van ons HR-beleid, en anderzijds focust op het aanpakken van een aantal uitdagingen waarmee onze medewerkers vandaag de dag te kampen hebben. We willen in de eerste plaats een competentiebeleid uitwerken. Dit als basis voor een aantal andere bouwstenen, en vooral ook om onze medewerkers meer inzicht te verschaffen in het eigen functioneren, en daardoor ook een basis te geven voor meer (zelf)vertrouwen. Na(ast) ons competentiebeleid willen we focussen op het uitwerken van een interne feedbackcultuur en vooral -structuur. We willen feedbackgesprekken installeren om zowel het functioneren, het evalueren en de groei en ontwikkeling van onze medewerkers mee te ondersteunen. Dit laatste aspect willen we nog verder ondersteunen door een VTO-beleid uit te werken dat de groei en ontwikkeling van onze medewerkers mogelijk maakt, en actief ondersteunt. Tot slot willen we het niveau van onze leidinggevenden verbeteren. We willen onderzoeken hoe zij beter kunnen inspelen op de noden en behoeften van hun teammedewerkers, hoe wij vanuit de organisatie hen hierin (structureel) kunnen ondersteunen, en hoe we hun ontwikkeling als leidinggevende kunnen ondersteunen en stimuleren.

Hiervoor krijgen wij een financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds